Gépek biztonsággal összefüggő vezérlőrendszerének felülvizsgálata, szoftverének validálás

 

Vészleállítás, burkolatreteszelés, lézerszkenneres térvédelem és hasonló biztonsági funkciók megbízhatóságának számítását SISTEMA szoftver segítségével végezzük el. A számítás célja annak megállapítása, hogy a biztonsági funkciót megvalósító áramkör PL teljesítményszintje (EN ISO 13849-1) eléri-e a kockázatelemzésben vagy a gép ún. C típusú szabványában előírt PLr teljesítményszintet.

A számításhoz minimálisan az alábbi dokumentumokra van szükségünk:
munkabiztonsag-szisztema-szoftver

  • a gép használati útmutatója;
  • a gép villamos terve;
  • a gép pneumatika terve (ha van);
  • a hidraulika terve (ha van);
  • a tervekhez tartozó anyaglista;
  • a működési leírás
 

Amennyiben a vezérlés programozható biztonsági vezérlőt tartalmaz, a számításhoz szükségünk van – a funkcionális működés ellenőrzése, valamint a szoftver validálása érdekében – a vezérlőprogram forráskódjára is.

A felülvizsgálat eredményeként kiadott jelentés a következő elemeket tartalmazza:

  • SISTEMA szoftver projektfile-ja, beleértve a biztonsági áramkör elért eredményeit;
  • SISTEMA jelentés javaslattal kiegészítve, amennyiben a biztonsági funkció nem éri el az elvárt teljesítményszintet.