CE jelölés

 
A CE jelölés kötelezettsége
 

Gépek, villamos berendezések üzembe helyezése előtt a gyártónak el kell végezni a CE jelölési folyamatot, melynek végeredményeképp megszületik az EK megfelelőségi nyilatkozat, és a gépen el lehet helyezni a CE jelölést. E nélkül a gépet az 1993. évi XCIII. törvény értelmében munkavédelmi szempontból nem lehet üzembe helyezni.

Cégünk vállalja a gépgyártók és üzemeltetők által tervezett gépek és berendezések CE jelölési folyamatának teljes körű elvégzését, ill. készek vagyunk kisebb-nagyobb részfeladatok átvállalására is.

 
A CE jelölés folyamata

munkabiztonsag_ce-jeloles
A CE jelölési folyamat során a berendezésre vonatkozó jogszabályok alapján meghatározzuk a vizsgálati eljárást, és ezt követően végezzük el a szabványossági vizsgálatot illetve a berendezés kockázatelemzését. A folyamat végén műszaki jelentést adunk ki, amely tartalmazza a felülvizsgálat eredményét magába foglaló jegyzőkönyveket, és előkészítjük a CE jelöléshez szükséges műszaki dokumentációt, az EK megfelelőségi nyilatkozatot és az adattáblát.

A gépek CE jelölési folyamatát a 2006/42/EK irányelvnek megfelelően végezzük el.

 
Szaktudás
 

Vállalatunk számos iparágban foglalkozik gépek, berendezések tervezésével, programozásával és üzembe helyezésével. A projekteken dolgozó programozó mérnökök tevékenységét munkavédelmi mérnökeink támogatják, akik valamennyien rendelkeznek mindazon műszaki tudással (beleérte a szükséges végzettséget), és gyakorlattal, melyek szükségesek ahhoz, hogy a gépek veszélyforrásait megbízható módon feltárják és azokra megfelelő, szabványos intézkedéseket javasoljanak. Tevékenységük elengedhetetlen részeként értelmezik, és egyben alkalmazzák is a gépekre vonatkozó szabványkövetelményeket. Elért eredményeinket támasztja alá a cégünk által üzembe helyezett vagy tervezett gépek sok évnyi balesetmentes üzemeltetése.

 
Szakmai tagság
 

Vállalatunk a Magyar Szabványügyi Testületen belül működő, munkavédelemmel és ipari automatizálássalmunkabiztonsag-tagsagi-logo1 foglalkozó nemzeti szabványosító műszaki bizottságnak is tagja. Ez a tagság biztosítja a műszaki követelmények folyamatos naprakész állapotát, ami nagyon lényeges, hiszen tervezési, kivitelezési és felülvizsgálati folyamatainknak ezek a követelmények adják a vázát. Ezekre támaszkodva tudjuk a gép gyártókat és üzembe helyezőket támogatni, ill. igény esetén a gépek, jogszabálynak megfelelő forgalomba hozatalához szükséges feladatokat megbízóinktól átvállalni.