“Talent” program / egyetemi kapcsolatok

Hand writing Show your talent with marker, concept background
Az általunk kidolgozott ún. „Talent” program hozzávetőlegesen egy évtizedes, egyetemekkel és főiskolákkal fenntartott kapcsolatápolásra épül. A kapcsolatépítés a Budapesti Műszaki Egyetemmel kezdődött, majd fokozatosan egyre több felsőoktatási intézménnyel vettük fel a kapcsolatot.  Jelenleg már 9 felsőoktatási intézménnyel alakítottunk ki kooperációt, melyekkel együttműködési szerződés emeli hivatalos szintre a képzési programunkat:

  • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  • Óbudai Egyetem
  • ELTE Informatikai kar
  • Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar
  • Debreceni Egyetem Műszaki Kar
  • Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar
   Műszaki Informatika Tanszék
  • Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar, Győr
  • Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar
   Automatizálási Tanszék
  • Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskola
   Jármű Technológia Tanszék
 

Ezekkel a partnerintézményekkel egyúttal szakmai versenyek és pályázatok kapcsán is kölcsönösen támogatjuk egymást.

Minden évben nagyságrendileg 10 hallgató kezdi meg nálunk önálló egyetemi laboratóriumát, akik négy szakmai csoportba is jelentkezhetnek. Ezekben a csoportokban, ahol PLC, SCADA, MES, valamint villamos rendszerek fejlesztése, ill. tervezése folyik, a gyakornok hallgatókhoz egy-egy mentort rendelünk hozzá, akik végigkísérik pártfogoltjukat a körülbelül egy éves „Talent” program során. Ez idő alatt a hallgatók önálló egyetemi laborképzésükön kívül szakmai gyakorlaton vesznek részt, mely szakdolgozatírásban teljesedik ki. Ez utóbb munkához egy nagy szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberünk személyében külső konzulenst is biztosítunk. Valamennyi gyakornokunk a pártfogójától folyamatos támogatást, munkájáról pedig rendszeres visszacsatolást, alkalmanként írásbeli értékelést kap. A „Talent” gyakornoki programunk a hallgatók körében rendkívül népszerű, mivel a program során szakmaspecifikus elméleti ismereteken túl, ipari környezetben szakmai tapasztalatot is nyújtunk. Igazi szakmai munkát, valós műszaki problémára várunk el feladatmegoldást a fiatal szakemberektől. Egyúttal a közösségépítésre is nagy hangsúlyt fektetünk. A képzési programunkat sikeresen teljesítő hallgatóknak kölcsönös elégedettség esetén, a végzést követően rendszerint alkalmazotti státuszt kínálunk fel.

Örömmel várjuk valamennyi érdeklődő BSC-s és MSC-s hallgató jelentkezését, melyeket Zolnai Katalin HR tanácsadónál az alábbi e-mail címen, hr@gammadigital.hu  lehet benyújtani.
Az eddig kialakult magas szakmai színvonal fenntartása érdekében, a programba történő belépés feltétele egy, az előzetes tanulmányokra épülő szakmai teszt sikeres megoldása.