Gépek kockázatelemzése  és biztonsági koncepciójának kidolgozása

 

A kockázatelemzés célja a gép veszélyforrásainak beazonosítása és az azok megfékezésére hozható kockázatcsökkentő intézkedések meghatározása.

A kockázatelemzés módszertanát az MSZ EN ISO 12100:2011 rögzíti, mely a gép valamennyi életciklusának tekintetében figyelembe veszi annak rendeltetésszerű, valamint az esetlegesen bekövetkező, nem rendeltetésszerű használatát is. Ezen túlmenően a gépre vonatkozó, ún. C típusú szabványok nyújtanak útmutatást a kockázatelemzéshez.
munkabiztonsag-1
Az értékelést a géppel kapcsolatos (működési, kezelési, gyártói, üzemeltetési) információk alapján végezzük. Miután megtörtént a veszélyforrások beazonosítása és a kockázatok felmérése, elemezzük a már alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedéseket. Az elemzés eredménye mutatja meg, hogy a gép alkalmas-e a biztonságos működésre, vagy annak biztosításához további kockázatcsökkentő intézkedéseket kell-e végrehajtani.

Az elvégzett vizsgálatokról kockázatelemzési jegyzőkönyvet adunk ki, melyet a gép munkavédelmi üzembe helyezésénél vagy a gép CE jelölési folyamatánál lehet felhasználni.
A jegyzőkönyv alapján készséggel vállaljuk az ún. biztonsági koncepció létrehozását, mely alternatív konkrét műszaki megoldásokat tartalmaz. Annak érdekében, hogy a gép megfeleljen az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, tapasztalt mérnökeink támogatásával határozzuk meg a legalkalmasabb műszaki megoldásokat.