2018. év díjazottai

 
2019. január 25-én megrendezett Gamma esten az alábbi végzős mérnökhallgatók részesültek kitüntetésben, diplomamunkájuk kiemelkedő szakmai színvonala, ill. annak igényes tartalmi kidolgozása alapján.
 
Mindhárom díjazott az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar ,Automatika Intézet” végzett hallgatói:
 

  • Kopniczky Márk
  •  
   BSc szintű, Egyedi nedvességmérő keret PLC vezérlésének tervezése című dolgozatában olyan magas szintű szakmai felkészültségről tett tanúbizonyságot, amely alapján érzékelhető, hogy a dolgozat szerzője elmélyült kutatómunkával alapozta meg diplomamunkájának elkészítését. Az általa tervezett és készített vezérlőszoftvert részletesen és módszeresen fejtette ki.
    
   Kopniczky-dijjal
    

  • Hofmeiszter Alex
  •  
   BSc dolgozatának a címe: Vonalkód olvasók korszerűsítése meglévő MFCM rendszerben. Az értékelő bizottság külön kiemelte a téma precíz kidolgozását, mely alapján érzékelhető, hogy a dolgozat szerzője aprólékos előkészítési és előtesztelési munkálatokkal készült fel a helyszíni munkálatok buktatóira. A módszeres eljárásnak köszönhetően, a terepi munkálatokhoz szükséges üzembe helyezési időt a lehető legalacsonyabb szintre tudta leszorítani.
    
   Hofmeister_Alex

    

  • Huczek Csaba
  •  
   „Automata szemkupakoló gép PLC vezérlés tervezése” című BSc szintű dolgozatában az értékelő bizottság – túl annak magas szintű szakmai kidolgozásán – , kiemelkedőnek tartotta a dolgozatban szereplő technológiai részletességet, illetve a világos megfogalmazást. A gördülékeny stílusból adódóan nem csupán hozzáértőnek, de még laikus olvasónak is jól érthető és élvezhető olvasmányélményt tartogat ez a munka.
    


    

    
   A díjazottak Zalotay Péter arcképét ábrázoló bronz emlékplakettet vehették át – Zsiga István projektvezető, vezető automatizálási mérnök méltatását követően – Dr. Gáti József az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettesétől.