2017. év díjazottai

 
2018. év elején megrendezett Gamma Gálán az alábbi végzős mérnökhallgatók részesültek kitüntetésben, diplomamunkájuk magas szintű szakmai színvonala, ill. annak igényes kidolgozása alapján:
 

  • Balázsi Tamás
  •  
   a Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék Hallgatója a “FPGA alapú interfész koncepció autóipari teszterek teljesítményének növelésére” címmel írt dolgozatában egy meglévő teszt rendszer koncepcionális átalakítására vállalkozott, melynek célja a tesztelések teljesítményének javítása, valamint a tesztrendszer rugalmasságának növelése, illetve fejlesztési lehetőségeinek fokozása. Munkájának eredménye egy határozottan könnyebben kezelhető, rugalmasabb rendszer lett.

    

  • Lendvai Petra
  •  
   az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék Hallgatója a „Webes felületű ipari adatgyűjtő rendszer tervezése és fejlesztése” című dolgozatárt kapott díjat.
   A dolgozat célja egy saját fejlesztésű, webes alapú adatgyűjtő rendszer megtervezésének és megvalósításának a bemutatása, mely alkalmas ipari környezetben történő felhasználásra is, sőt alkalmazása már folyamatban is van. A pályázó munkája a gyártás során történő nyomonkövetésre és azok web-es felületen történő megjelenítésére is nyújt megoldást. A pályamunka egyik nagy erénye a kiemelkedően fejlett rendszerszemlélet.

    

  • Szabó Dániel
  •  
   az Irányítástechnikai és Informatikai Tanszék Hallgatójának a „Magasraktár vezérléstechnikai felújítása” című dolgozata szintén elnyerte a bíráló bizottság elismerését.
   A szakdolgozatban a pályázó a hazai gyógyszeripar egyik reprezentánsának modern magasraktári rendszerében megvalósított hardver- és szoftverrendszer korszerűsítését írja le, melyet egy már fennálló rendszerbe kellett integrálni. A dolgozat nagy érdeme, hogy a Hallgató egy nagy rendszer keretein belül végezte el fejlesztő tevékenységét, ami átfogó mérnöki és kommunikációs munkát igényelt.

 
A pályamunkákat egy Gammás szakértőkből álló bizottság tanulmányozta és értékelte. Az elbírálás során figyelembe vette magát a témát, annak újszerűsége, gyakorlatias megközelítése, valamint a kutatási munka mélysége szempontjából, másrészt a téma kidolgozását is. Ez utóbbi szempontból, arra figyeltek, hogy menyire logikus és érthető a felépítése és nyelvezete, valamint, hogy milyen elemzéseket és szemlétető megjelenítési formákat használt fel az érthetőség fokozására. Végül az általános benyomás, az egyéni látásmód és nyelvezet, valamint Gammás szempontból a hasznosíthatóság is nyomott a latba az 1-től 10-ig terjedő pontszámok odaítélésekor.
 

dijatado bizottsag
A díjátadó bizottság tagjai balról jobbra: Schnell György a díj névadójának fia, Dr. Józsa János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, valamint Dr. Szilassy László, a Gamma Digital ügyvezetője

 
Schnell djasok
A díjazottak balról jobbra: Balázsi Tamás, Lendvai Petra, Szabó Dániel