Zalotay Diploma díj

 
A Zalotay diplomadíjat az Óbudai Egyetemmel karöltve alapította a Gamma Digital Kft. 2018-ban. A díj az Óbudai Egyetem, 2018 elején elhunyt, a tanári pálya mellett mélyen elkötelezett tanáráról, Dr. Zalotay Péterről kapta a nevét. Zalotay tanár úr azon kevesek közé tartozott, aki a Főiskola alapítási évétől halála napjáig aktív oktatója volt az intézménynek, illetve jogutódjának, az Óbudai Egyetemnek. Nevéhez fűződik a digitális technika tárgy bevezetése, a vezérléstechnika, majd a programozható irányítások szakterület megalapítása. Az Automatika Intézet Elektronika Szakcsoportját nyugdíjba vonulásáig vezette. Szakcsoportvezetőként kitűnő légkört teremtett. A tanár úr részt vett kutatás, fejlesztésben, 3 szabadalom is fűződik a nevéhez, 30 szakcikket és 4 tankönyvet írt szerzőként vagy társszerzőként, a 90-es évektől kezdve pedig német nyelvű szakkönyvek fordítását, fordítások szaklektorálását végezte. Évek hosszú sora alatt számos szakkonferencián tartott előadást. 2008-ban vonult nyugdíjba, de még nyugdíjba vonulását követően is folytatta az egyetemen oktatói munkáját. Fő értékmérői a szorgalmas hozzáállás és a szakmai érdeklődés volt. Nagy tudása miatt sokan fordultak hozzá tanácsért, ő pedig mindig segítőkészen viszonyult a hallgatókhoz, a tehetséges, érdeklődő hallgatókat mindig önzetlenül felkarolta.  
A Zalotay-diplomadíjra az Óbudai Egyetem végzett hallgatói közül azon jó, vagy jeles minősítésű szakdolgozatot benyújtó pályázhattak, akik dolgozatukat a KVK Automatika-, és Műszertechnikai-, illetve az Automatizálási Intézetében,valamint a BGK Mechatronikai és Járműtechnikai Intézetében védték meg.

 

 

IMG_1282