Szakértő tevékenység

 

Az irányítás-, vezérlés-, méréstechnika és az információs és kommunikációs technológiák (ICT) területén jelentős kutatási, fejlesztési és gyártási tapasztalattal rendelkezünk.

 

Szakmai eredményeinket megrendelőink és a tágabb piac is elismerte, amit az elnyert díjak, megvalósult projektjeink és partneri szerződéseink szép száma is bizonyít.

 

Szakértő tevékenységHeti rendszerességű projektértekezleteinken feladataink megoldásában a közös tudást, a tapasztalatok átadását és a rendszeres információáramlást tartjuk szem előtt. Arra törekszünk, hogy azt a kollektív és komplex tudásbázist, mely évek hosszú során kialakult, sikerrel fenntartsuk és egyben tovább is fejlesszük. Ebben olyan külső források is segítségünkre vannak, mint például a műszaki felsőoktatási intézmények. Fiatal, végzős mérnökök gyakorlati képzése kapcsán ugyanis magukkal az egyetemekkel és főiskolákkal is élénk eszmecserét folytatunk. Örömmel vesszük az új impulzusokat, mert ezek egyben a szellemi megújulás képességét is magukban hordozzák. Mindezen tapasztalatok birtokában, úgy ítéljük meg, hogy magas szintű szaktudással, a nemzetközi trendek tekintetében megfelelő rálátással és a tanácsadáshoz elengedhetetlenül szükséges tudásátadási képességgel rendelkezünk.

 

Készséggel szolgálunk szakmai tanáccsal a megbízó helyszínén, de rövidebb lélegzetű témában is örömmel állunk rendelkezésre. Ez utóbbi esetben szívesen segítünk telefonon, e-mailben vagy személyes találkozó keretében.

 

Szakértő munkatársaink várják az Önök szíves megkeresését.