Utánfutásmérés

<h5A védőeszközök felszerelésének kockázatai

A gépbiztonsági védőeszközök felszerelése számos kockázatot rejt magában. Ha nem megfelelő helyre vannak elhelyezve a biztonsági védőkészülékek (pl. fényfüggöny, lézerszkenner, kétkezes indító berendezés), akár súlyos balesetek is történhetnek. Ezért a biztonsági készülékek megfelelő elhelyezéséhez, melynek követelményeit az EN ISO 13855 szabvány írja elő, nélkülözhetetlen a gép leállási idejének, azaz az utánfutási időnek a lemérése.

<h5Jogszabályi rendelkezés

A 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 9.§-a alapján: “A munkaeszköz mozgó részeit el kell látni biztonsági berendezéssel, amely elhatárolja a veszélyes teret, vagy leállítja a veszélyes rész mozgását a veszélyes tér elérése előtt”. Az utánfutás mérés objektív eredménye alapján a jogszabályi követelmény teljesülése is ellenőrizhető.

<h5A védőkészülék távolságának megállapítása

A leállási vagy utánfutási idő azt az időt jelenti, ami a gép leállító parancsának munkabiztonsag-utanftasmeres kiadása (pl. burkolat nyitása) és a gép veszélyes géprészeinek biztonságos állapotba kerülése között telik el.

Ez alapján lehet meghatározni, hogy a védőkészüléket milyen távolságra kell helyezni a veszélyes géprésztől. A távolságot szabványban lefektetett számítási mód alapján lehet és kell meghatározni. Ez a biztonsági távolság biztosítja, hogy a géprész még azelőtt veszélytelenné váljon, mielőtt a dolgozó eléri azt és baleset következhetne be.

A vizsgálat, a műszeres mérés eredményeit és a minősítést tartalmazó mérési jegyzőkönyv átadásával zárul. Amennyiben szükséges, a biztonsági készülék elhelyezésére vagy a leállási idő csökkentésére vonatkozóan ajánlásokat teszünk.